Научете повече за НБТ ЕООД

НБТ ЕООД е частна компания, основана през 2015г. От създаването си до настоящия момент фирмата работи в сферата на банковите информационни технологии и по-конкретно – развой на софтуерни решения. Нашата основна дейност е проектиране, разработване, внедряване и интегриране на информационни системи във финансовата сфера. Висококачествените услуги и решения, които предлагаме, са резултат от над двадесет–годишния опит на нашия екип и натрупано уникално ноу-хау в тази специфична област.

Нашият екип

Най-големият капитал на НБТ ЕООД е нейния екип. Креативни и професионално подготвени за нас сложните и нестандартни информационни проблеми са предизвикателство, пред което с удоволствие се изправяме! Нашата гордост са клиентите ни, а нашата истинска визитка е фактът, че всичките ни проекти са успешни.

ЦЕННОСТИ

Доверието е най-важният елемент от изграждането на взаимоотношенията с нашите партньори. То е в основата на създаването на трайни връзки с клиентите ни и е ключовия елемент от концепцията на НБТ ЕООД за развитие на бизнеса. Ние изграждаме дългосрочни отношения. В работата си държим на дадената дума, независимо от формалностите.

НБТ ЕООД предлага на клиентите си уникални софтуерни решения съобразени с тяхната специфика, нужди и изисквания.

Компанията следва етичния модел на работа като развива своята програма за корпоративна социална отговорност. Нашата работа носи добавена стойност и полза за клиентите ни и всеки проект, в който участваме има дългосрочна перспектива.

НБТ ЕООД гарантира запазването на абсолютна поверителност по отношение на получената по време на работата си информация и/или данни.


bg_BGBG